QilinGong sau "Qigong-ul benefic sănătăţii şi înţelepciunii, benefic înseşi vieţii", şcoala fondată de Maestrul Internaţional de Qigong, dl. Lin Kai Ting, se deosebeşte de toate celelalte stiluri sau curente existente la ora actuală în acest domeniu.

Denumirea aleasă are o dublă semnificaţie încărcată de simbol. O primă semnificaţie vine de la Qi - energie, Lin - Maestrul fondator al şcolii şi Gong (sinonim cu Kung Fu) - măiestrie. A doua seminificaţie este legată de Qilin Kung Fu (sau măiestria qilin-ului). Qilin-ul este un simbol, un animal fantastic cu cap de dragon, coarne de căprior, corp de tigru, picioare de bour, coadă de leu şi cu trupul acoperit de solzi de peşte. Este aşadar un simbol, un animal neobişnuit, ce întruneşte toate calităţile, semnificând faptul că practicantul acestei şcolii preia ceea ce este bun din jurul său, este receptiv la tot ceea ce poate învăţa şi îl poate ajuta să se dezvolte, să evolueze.

Dat fiind că Maestrul Lin Kai Ting a studiat şi practicat toate cele cinci stiluri tradiţionale de Qigong, şcoala fondată de domnia sa a extras şi a preluat esenţa acestora creând astfel un stil complex, tot aşa cum qilin-ul preia tot ce este mai bun de peste tot şi din toate. Stilul acestei şcoli este menit în primul rând să păstreze şi, acolo unde este cazul, să reinstaleze starea de sănătate prin metode specifice de respiraţie, exerciţii fizice şi de meditaţie. Acestea au efect şi asupra dezvoltării înţelepciunii şi a capacităţilor speciale, potenţiale ale omului.

Obţinerea rezultatelor şi calitatea lor sunt direct influenţate de activitatea mentală asociată exerciţiilor fizice şi tehnicilor respiratorii. Starea de sănătate obţinută în timpul cursurilor sau în urma practicii individuale este în strânsă legătură cu respectarea principiului de bază din Qigong - cultivarea virtuţii sub toate aspectele sale: moralitate, compasiune, înţelegere, respect. Numai în acest fel se instalează armonia interioară care facilitează obţinerea rezultatelor în plan fizic, psihic şi spiritual.

Şcoala QilinGong este deschisă tuturor persoanelor indiferent de vârstă, naţionalitate, rasă, sex, apartenenţa religioasă sau politică şi indiferent de starea de sănătate, deschiderea faţă de învăţătura primită fiind esenţială. Dorinţa de cunoaştere şi aplicarea acestei cunoaşteri în viaţa de zi cu zi oferă satisfacţii nebănuite.

Acest stil a adaptat tehnicile Qigong omului zilelor noastre. Tehnicile sunt simple, la îndemâna oricui, dar extrem de eficiente atât în prevenirea îmbolnăvirii, cât şi în tratament. Maestrul Lin Kai Ting predă prin intermediul Şcolii QilinGong metode care se pot practica acasă sau la sălile de practică; tehnici pentru cei sănătoşi, dar şi pentru cei cu diverse afecţiuni, pentru persoane interesate să-şi cultive viaţa şi să pătrundă în misterele acesteia. De asemenea, trebuie subliniat faptul că QilinGong este un stil adaptat timpurilor moderne, ideal pentru cei foarte ocupaţi, care se pot bucura de efectele lui fără prea mare efort şi într-un timp scurt.

Dacă încercăm să rezumăm paleta de beneficii pe care le aduce acest stil de Qigong, este suficient să spunem că practicantul îşi cultivă energia fizică şi psihică deopotrivă. Obţinând echilibrul şi armonia interioară, acesta poate, la rândul său, influenţa pe mulţi din cei ce îl înconjoară, pornind de la familie - nucleul în mijlocul căruia se va instala aceeaşi armonie - şi continuând într-un cerc mai larg, cu prietenii, colegii, etc. într-un proces asemănător propagării unui val de pace, armonie şi înţelegere. Desigur, pare poate o perspectivă uşor idealizată, dar nu imposibilă, dacă pe parcurs, omul devine conştient că are nevoie de acest echilibru, armonie şi climat de pace, singurul, de altfel, în care pot dispare temerile şi nesiguranţa, acum când este supus cel mai mult stresului şi presiunilor de tot felul. QilinGong este un mod de viaţă.

QilinGong Galaţi Brăila Oneşti qigong sănătate longevitate înţelepciune

Qilin

QilinGong Galaţi Brăila Oneşti qigong sănătate longevitate înţelepciune

QilinGong